Elállási nyilatkozat minta

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 

Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alább feltüntetett elérhetőségek valamelyikére.

 

Vállalkozás adatai

Cégnév: Kisgép Kft.

Székhely és levelezési cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 21/B.

Szerviz és a bolt telephelye: 1136 Budapest, Pannónia u. 23.

Telefon: +3613494955

E-mail: info@kisgep.hu

Adószám: 103-00600-2-41

Cégjegyzék szám: 01-09-065005

Bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Megrendelés száma:………………………………………………………….

Termék megnevezése:……………………………………………………….

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

A fogyasztó neve:………………………..

A fogyasztó címe:………………………..

 

 

Kelt: ………………………..


 

………………………………

Fogyasztó aláírása

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

 

Elállási nyilatkozat letöltése